رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 01/07/1397
  • الأحد 13/01/1440
  • Sunday 23/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی جشنواره
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

85 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

57 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت مسیر حیات ایزدی

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

پایان یافته

136 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع

107 روز مانده تا شروع

84 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

84 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: سفیران

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آفتاب و شرکت توسعه تجارت

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

14 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی

129 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

113 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

78 روز مانده تا شروع