رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/04/1397
  • الجمعة 08/11/1439
  • Friday 20/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی جشنواره

30 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

پایان یافته

201 روز مانده تا شروع

148 روز مانده تا شروع

172 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

149 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

16 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: سفیران

37 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

39 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آفتاب و شرکت توسعه تجارت

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

79 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی

195 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

178 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

143 روز مانده تا شروع