رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/02/1397
  • الجمعة 12/08/1439
  • Friday 27/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی جشنواره
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

16 روز مانده تا شروع

100 روز مانده تا شروع

121 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

13 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

123 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آفتاب و شرکت توسعه تجارت

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

163 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

279 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

262 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

11 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

227 روز مانده تا شروع