رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی جشنواره
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی اصفهان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی

37 روز مانده تا شروع

37 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان لرستان

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بندعباس با همکاری انجمن ملی خرمای هرمزگان

11 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی استان گلستان

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارک فناوری پردیس با همکاری مجموعه ی دانشکار

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت مسیر حیات ایزدی

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

پایان یافته