رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 23/09/1397
  • الجمعة 06/04/1440
  • Friday 14/12/2018
نمایشگاههای دسته بندی گیاهان دارویی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

76 روز مانده تا شروع

66 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: جلوه گستر

پایان یافته

52 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس

38 روز مانده تا شروع