رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 28/07/1397
  • السبت 10/02/1440
  • Saturday 20/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی گیاهان دارویی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

3 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

23 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

131 روز مانده تا شروع

100 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: جلوه گستر

پایان یافته

107 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس

93 روز مانده تا شروع