رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی گیاهان دارویی
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

196 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

237 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

89 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: لاوین توسعه بیات

88 روز مانده تا شروع

49 روز مانده تا شروع

242 روز مانده تا شروع

102 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

145 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت سفیران حامی بین الملل

235 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت جلوه گستر افق آینده

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

118 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

پایان یافته

249 روز مانده تا شروع

پایان یافته

241 روز مانده تا شروع

38 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

215 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

76 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت چکاد ارزش هیرکان

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته