رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 29/01/1398
  • الخميس 13/08/1440
  • Thursday 18/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی گیاهان دارویی
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت سفیران حامی بین الملل

305 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت جلوه گستر افق آینده

53 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

188 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

53 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

10 روز مانده تا شروع

319 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع

311 روز مانده تا شروع

136 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

285 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

146 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان اصفهان

5 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت چکاد ارزش هیرکان

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

در حال برگزاری
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: جلوه گستر

پایان یافته