رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی گیاهان دارویی
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

255 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

145 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

199 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

38 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: لاوین توسعه بیات

37 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

191 روز مانده تا شروع

51 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

94 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت سفیران حامی بین الملل

184 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت جلوه گستر افق آینده

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

پایان یافته

198 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

45 روز مانده تا شروع

190 روز مانده تا شروع