رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 02/03/1398
  • الخميس 19/09/1440
  • Thursday 23/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی کالای ایرانی
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

287 روز مانده تا شروع

264 روز مانده تا شروع

288 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

228 روز مانده تا شروع

145 روز مانده تا شروع

112 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

66 روز مانده تا شروع

84 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

249 روز مانده تا شروع

193 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی

38 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

144 روز مانده تا شروع

88 روز مانده تا شروع

172 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه های استان البرز

33 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

159 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

53 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

207 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

193 روز مانده تا شروع