رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی کالای ایرانی
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

77 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

56 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

227 روز مانده تا شروع

204 روز مانده تا شروع

228 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

168 روز مانده تا شروع

85 روز مانده تا شروع

52 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

6 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

189 روز مانده تا شروع

133 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

28 روز مانده تا شروع

112 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه های استان البرز

پایان یافته

پایان یافته

99 روز مانده تا شروع