رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 30/01/1398
  • الجمعة 14/08/1440
  • Friday 19/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی کالای ایرانی

40 روز مانده تا شروع

193 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

88 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

242 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

228 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

130 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

109 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

66 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: آقای سرلک

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

10 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

322 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

322 روز مانده تا شروع

285 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

324 روز مانده تا شروع

278 روز مانده تا شروع

243 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

243 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

149 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده:

67 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

299 روز مانده تا شروع

195 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

125 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

319 روز مانده تا شروع