رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 22/08/1397
  • الثلاثاء 05/03/1440
  • Tuesday 13/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی کالای ایرانی
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آوا ابتکار مه سیما

91 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

105 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

55 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی درسا نقش پارسی

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

106 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه های دائمی استان البرز

13 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف

108 روز مانده تا شروع

104 روز مانده تا شروع

104 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع

85 روز مانده تا شروع

111 روز مانده تا شروع

111 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: -

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: آرمان تجارت

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

55 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی آذربایجان شرقی

پایان یافته

69 روز مانده تا شروع