رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 05/02/1398
  • الخميس 20/08/1440
  • Thursday 25/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی کالای ایرانی

34 روز مانده تا شروع

187 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

81 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

235 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

221 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

123 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

102 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

60 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: آقای سرلک

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

4 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

315 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

315 روز مانده تا شروع

278 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

318 روز مانده تا شروع

271 روز مانده تا شروع

236 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

237 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

143 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده:

60 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

293 روز مانده تا شروع

189 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

119 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

312 روز مانده تا شروع