رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی صنعت
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

14 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

43 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس اکسون

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نیایش مهرآوران

91 روز مانده تا شروع

141 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت شهر صنعت داتیس

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

127 روز مانده تا شروع

137 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

45 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

25 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی آذربایجان شرقی

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران

90 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

138 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار

134 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی طرح صنعت نما آذین

پایان یافته

پایان یافته