رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی صنعت
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

245 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع

106 روز مانده تا شروع

103 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

82 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

75 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

74 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: گروه پژوهشی صنعتی آریانا

پایان یافته

117 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت پارس تجارت پارادیس

18 روز مانده تا شروع

207 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع

59 روز مانده تا شروع

193 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

پایان یافته

237 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

9 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: دانشگاه آزاد/مسوول : میثم داوود ابادی

پایان یافته