رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی صنعت
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

87 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس اکسون

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نیایش مهرآوران

پایان یافته

81 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت شهر صنعت داتیس

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

67 روز مانده تا شروع

77 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی آذربایجان شرقی

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

30 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

78 روز مانده تا شروع

17 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس

74 روز مانده تا شروع