رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 06/01/1398
  • الثلاثاء 20/07/1440
  • Tuesday 26/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی صنعت
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

133 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

133 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

162 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع

105 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان

32 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

21 روز مانده تا شروع

91 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

287 روز مانده تا شروع

139 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

پایان یافته

246 روز مانده تا شروع

184 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

پایان یافته

پایان یافته

12 روز مانده تا شروع