رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی صنعت
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

25 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع

308 روز مانده تا شروع

246 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

پایان یافته

54 روز مانده تا شروع

73 روز مانده تا شروع

147 روز مانده تا شروع

124 روز مانده تا شروع

285 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

19 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس اکسون

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نیایش مهرآوران

پایان یافته

14 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته