رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 05/03/1398
  • الأحد 22/09/1440
  • Sunday 26/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی صنعت
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: کار آفرینان مهر ایرانیان

93 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

254 روز مانده تا شروع

223 روز مانده تا شروع

262 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

142 روز مانده تا شروع

71 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه و تجهیز نمایشگاه های پاژ

79 روز مانده تا شروع

201 روز مانده تا شروع

205 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

137 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

196 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: انجمن صنفی کارفرمایی مواد نسوز و شبکه معدن ایران

148 روز مانده تا شروع

57 روز مانده تا شروع

253 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سایا نمای پارسیان

44 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

72 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

72 روز مانده تا شروع