رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی صنعت
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین‌ المللی پارس پگاه تجارت

47 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

5 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت طلایی نیک روش

41 روز مانده تا شروع

135 روز مانده تا شروع

پایان یافته

431 روز مانده تا شروع

پایان یافته

76 روز مانده تا شروع

67 روز مانده تا شروع

102 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

137 روز مانده تا شروع

106 روز مانده تا شروع

145 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

25 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه و تجهیز نمایشگاه های پاژ

پایان یافته