رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی صنعت

50 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نیایش مهرآوران

153 روز مانده تا شروع

204 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

52 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

190 روز مانده تا شروع

199 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده:

28 روز مانده تا شروع

178 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

88 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی آذربایجان شرقی

34 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران

152 روز مانده تا شروع

97 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

41 روز مانده تا شروع

201 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: پیمانکار

174 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی طرح صنعت نما آذین

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی

131 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

29 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

29 روز مانده تا شروع