رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی صنعت

491 روز مانده تا شروع

55 روز مانده تا شروع

136 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: کار آفرینان مهر ایرانیان

36 روز مانده تا شروع

153 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

197 روز مانده تا شروع

166 روز مانده تا شروع

205 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

85 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه و تجهیز نمایشگاه های پاژ

22 روز مانده تا شروع

143 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

148 روز مانده تا شروع

91 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

80 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

139 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: انجمن صنفی کارفرمایی مواد نسوز و شبکه معدن ایران

91 روز مانده تا شروع

درحال برگزاری

195 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سایا نمای پارسیان

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

پایان یافته