رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 30/08/1398
  • الخميس 24/03/1441
  • Thursday 21/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی صنعت
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس

44 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی شریف

32 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین‌ المللی پارس پگاه تجارت

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: استانداری زنجان/ سازمان صنعت, معدن و تجارت زنجان

در حال برگزاری
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت طلایی نیک روش

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

369 روز مانده تا شروع

پایان یافته

14 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: کار آفرینان مهر ایرانیان

پایان یافته

40 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

75 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

پایان یافته