رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 02/02/1397
  • الأحد 07/08/1439
  • Sunday 22/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی صنعت
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده:

107 روز مانده تا شروع

264 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

174 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی طرح صنعت نما آذین

86 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی طرح صنعت نما آذین

86 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران

239 روز مانده تا شروع

184 روز مانده تا شروع

128 روز مانده تا شروع

287 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: پیمانکار

261 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی طرح صنعت نما آذین

86 روز مانده تا شروع

86 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

218 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

116 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

116 روز مانده تا شروع

233 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

219 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

162 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

187 روز مانده تا شروع

پایان یافته