نمایشگاههای دسته بندی صنعت

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/07/1399
  • الأربعاء 06/02/1442
  • Wednesday 23/09/2020
نمایشگاههای دسته بندی صنعت
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت تجارت طلایی نیک روش

77 روز مانده تا شروع

77 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: آی تی اف گروپ با همکاری شرکت پارس پگاه تجارت

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

44 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شیراز

پایان یافته

19 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

پایان یافته

75 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی - بین المللی آرک

پایان یافته
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی - بین المللی آرک

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی شریف

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین‌ المللی پارس پگاه تجارت

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

پایان یافته