رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 07/03/1399
  • الأربعاء 05/10/1441
  • Wednesday 27/05/2020
نمایشگاههای دسته بندی صنعت

پایان یافته

181 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: کار آفرینان مهر ایرانیان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه و تجهیز نمایشگاه های پاژ

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

200 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شبکه معدن ایران(شرکت ره آورد گسترش فن و دانش مانا)

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت شهرک های صنعتی استان همدان

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سایا نمای پارسیان

پایان یافته