رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 26/07/1398
  • الجمعة 19/02/1441
  • Friday 18/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی صنعت

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه و تجهیز نمایشگاه های پاژ

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

59 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

51 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شبکه معدن ایران(شرکت ره آورد گسترش فن و دانش مانا)

2 روز مانده تا شروع

پایان یافته

106 روز مانده تا شروع

45 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سایا نمای پارسیان

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

109 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

109 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: شاه کرمی و کیهانی پور

13 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: پارک فناوری پردیس/مرکز فن بازار ملی ایران

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان

پایان یافته