رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 07/11/1398
  • الاثنين 02/06/1441
  • Monday 27/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی یلدا
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شاندرمن شمال

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان لرستان

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: تجارت کاران تازیان

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان شرقی

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت طره سبز غرب

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی همدان

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: مسوول مربوطه: خانم بهرامی، خانم فرجی

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم بهروز و خانم محمدزاده

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان لرستان

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کانون فرهنگی تربیتی قدس

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: لنجمن دوستداران سفال آذربایجان شرقی

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و انجمن ارگانیک ایران

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای محسنچیان

پایان یافته