رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 29/01/1398
  • الخميس 13/08/1440
  • Thursday 18/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 98

61 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

234 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

215 روز مانده تا شروع

186 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی / مسوول ثبت نام: آقای نوابی پور

12 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: انجمن صنفی کارفرمایی مواد نسوز و شبکه معدن ایران

186 روز مانده تا شروع

194 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت سفیران حامی بین الملل

305 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت سفیران حامی بین الملل

305 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

278 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: اتحادیه درودگران قزوین

270 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

257 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

249 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

249 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

236 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

173 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

159 روز مانده تا شروع

130 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت سورنا پیشرو الوند

130 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت سفیران حامی بین الملل

123 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

88 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: اتحادیه درودگران قزوین

74 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

60 روز مانده تا شروع