رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 03/11/1398
  • الخميس 28/05/1441
  • Thursday 23/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 98

48 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چکاوک

32 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: برگزارکننده شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

26 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: PRODEXPO 2020

19 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش

6 روز مانده تا شروع

31 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

45 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: gulfood

25 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: با ما کار شریف

15 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: آکادمی هنری روشان

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی البرز

5 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

47 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: کاسپین زنجان

11 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

25 روز مانده تا شروع