رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 28/11/1397
  • الأحد 12/06/1440
  • Sunday 17/02/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 98
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: ICC/مسوول برگزاری: آقای لشکری

58 روز مانده تا شروع

128 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژ های نمایشگاهی / مسوول برگزاری: خانم میرنژاد

56 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: میلاد مبتکر شرق

193 روز مانده تا شروع

181 روز مانده تا شروع

171 روز مانده تا شروع

161 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

64 روز مانده تا شروع

198 روز مانده تا شروع

120 روز مانده تا شروع

120 روز مانده تا شروع

386 روز مانده تا شروع

386 روز مانده تا شروع

386 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

372 روز مانده تا شروع

357 روز مانده تا شروع

357 روز مانده تا شروع

357 روز مانده تا شروع

357 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

57 روز مانده تا شروع

345 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

345 روز مانده تا شروع

345 روز مانده تا شروع