رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 24/06/1398
  • الأحد 16/01/1441
  • Sunday 15/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 98

21 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین‌ المللی پارس پگاه تجارت

52 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

133 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

86 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

65 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پارسیان هفتواد افق

92 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع

37 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع

81 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

پایان یافته

178 روز مانده تا شروع

171 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه

158 روز مانده تا شروع

پایان یافته

29 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم قلی پور و رحمت نژاد

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه - موسسه آموزش عالی آل طه

162 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقان علوم و فنون بنیادین - موسسه آموزش عالی آل طه

162 روز مانده تا شروع