رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 98
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

5 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: هیئت اتومبیل رانی کرمانشاه

پایان یافته

124 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: انجمن آترواسکلروز ایران

پایان یافته

43 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

پایان یافته

44 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

81 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: ذهن نو

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: کاسپین تجارت نیکا اندیشان

پایان یافته

40 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع

17 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

32 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: به دبیرى: علیرضا تابش

پایان یافته