رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 06/01/1398
  • الثلاثاء 20/07/1440
  • Tuesday 26/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی ساخت و ساز
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

219 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

219 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

219 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

133 روز مانده تا شروع

188 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

105 روز مانده تا شروع

105 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

21 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

7 روز مانده تا شروع

91 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

124 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی مهر خلیج فارس

پایان یافته

273 روز مانده تا شروع

273 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

135 روز مانده تا شروع

295 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

198 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: IFP GROUP

34 روز مانده تا شروع