رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی ساخت و ساز

34 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

88 روز مانده تا شروع

173 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت pyramids

199 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

5 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

پایان یافته

158 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

3 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع

74 روز مانده تا شروع

396 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مرآت تجارت سپاهان

پایان یافته

151 روز مانده تا شروع

137 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ

18 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

10 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته