رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 22/08/1398
  • الأربعاء 16/03/1441
  • Wednesday 13/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی ساخت و ساز
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

81 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

138 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های تخته ارکان

5 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

34 روز مانده تا شروع

119 روز مانده تا شروع

پایان یافته

71 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت pyramids

145 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان مازندران

69 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

پایان یافته

104 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

21 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم مرادی

20 روز مانده تا شروع

342 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مرآت تجارت سپاهان

پایان یافته