رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 08/11/1398
  • الثلاثاء 03/06/1441
  • Tuesday 28/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی ساخت و ساز
زمان: تير 1399
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

147 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

70 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی - بین المللی آرک

108 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: گروه نمایشگاهى PYRAMIDS

28 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

21 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

35 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

5 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

62 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های تخته ارکان

33 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پایان یافته

43 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت pyramids

69 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان مازندران

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

پایان یافته

پایان یافته