نمایشگاههای دسته بندی سرمایه گذاری

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/02/1400
  • الأربعاء 10/09/1442
  • Wednesday 21/04/2021
نمایشگاههای دسته بندی سرمایه گذاری
زمان: خرداد 1400
برگزار کننده:

48 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1400
برگزار کننده: مدیریت تجارت پارس کارن

27 روز مانده تا شروع

136 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: تير 1400
برگزار کننده: شرکت بين المللي بازرگاني و نمايشگاهي تهران با مجوز سازمان توسعه تجارت ايران و با همکاري شرکت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران

69 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: مهر خلیج فارس/اتاق تعاون هرمزگان

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

پایان یافته

پایان یافته