نمایشگاههای دسته بندی سرمایه گذاری

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/09/1399
  • الجمعة 12/04/1442
  • Friday 27/11/2020
نمایشگاههای دسته بندی سرمایه گذاری
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

11 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: مهر خلیج فارس/اتاق تعاون هرمزگان

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

پایان یافته

پایان یافته