رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 06/01/1398
  • الثلاثاء 20/07/1440
  • Tuesday 26/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی فروردین ماه

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

21 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی/ گروه یونیک متد

18 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

7 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: ICC/مسوول برگزاری: آقای لشکری / شرکت ايريانا

21 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژ های نمایشگاهی / مسوول برگزاری: خانم میرنژاد

33 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

20 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نگاه سبز نمایشگاهی پارس

21 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خزر اوراسیا

16 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: آفتاب مشرق زمین

21 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

22 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

1 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

2 روز مانده تا شروع

پایان یافته

درحال برگزاری

6 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع