رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

132 روز مانده تا شروع

47 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت پارس تجارت پارادایس

34 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

158 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

111 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

14 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

23 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

5 روز مانده تا شروع

78 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت تجارت رویداد آرسا

6 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس

پایان یافته
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده: شرکت بریتانیایی ITE

پایان یافته

6 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت ملی صنایع پتروشیمی/شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

پایان یافته