رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت ملی نفت ایران

72 روز مانده تا شروع

284 روز مانده تا شروع

284 روز مانده تا شروع

123 روز مانده تا شروع

52 روز مانده تا شروع

پایان یافته

102 روز مانده تا شروع

348 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

پایان یافته

76 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت رهپویان اقتصاد پاسارگاد

پایان یافته

31 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

6 روز مانده تا شروع

پایان یافته