رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 05/03/1398
  • الأحد 22/09/1440
  • Sunday 26/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی

93 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

214 روز مانده تا شروع

182 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

23 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

115 روز مانده تا شروع

191 روز مانده تا شروع

177 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

118 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

118 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری

269 روز مانده تا شروع

122 روز مانده تا شروع

122 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت ملی نفت ایران

پایان یافته

93 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته