رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی

230 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

70 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: IFP GROUP

70 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

212 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

157 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

57 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

134 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

61 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

62 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

پایان یافته

پایان یافته

212 روز مانده تا شروع

65 روز مانده تا شروع

65 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت ملی نفت ایران

پایان یافته

36 روز مانده تا شروع