رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی

18 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت آتی ساز فناوری فرا رو صنعت

86 روز مانده تا شروع

65 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

171 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

10 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: IFP GROUP

10 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

152 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

135 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

74 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

2 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

2 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

پایان یافته

پایان یافته