رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

64 روز مانده تا شروع

150 روز مانده تا شروع

156 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

43 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت رهپویان اقتصاد پاسارگاد

13 روز مانده تا شروع

105 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

79 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت پارس تجارت پارادایس

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

104 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

58 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته

25 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت تجارت رویداد آرسا

پایان یافته