نمایشگاههای دسته بندی خرداد ماه

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/02/1401
  • الثلاثاء 16/10/1443
  • Tuesday 17/05/2022
نمایشگاههای دسته بندی خرداد ماه

5 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1401
برگزار کننده: کارگزار ایران: شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

188 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1401
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

پایان یافته
زمان: خرداد 1401
برگزار کننده: شرکت IFP Group- مجری: پاویون ایران توسعه نمایشگاهی اوژن

20 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1401
برگزار کننده: مجری ایران : شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

7 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1401
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

7 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1400
برگزار کننده: شرکت آینده اندیشان رادینا

پایان یافته
زمان: خرداد 1400
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

پایان یافته
زمان: فروردين 1400
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1401
برگزار کننده: شرکت توسعه اوراسيا نويد

20 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1400
برگزار کننده: نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس)

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1400
برگزار کننده: میوان

پایان یافته
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

پایان یافته
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: تلنت کوچ

پایان یافته

7 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: میوان

پایان یافته