نمایشگاههای دسته بندی خرداد ماه

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 07/09/1400
  • الأحد 23/04/1443
  • Sunday 28/11/2021
نمایشگاههای دسته بندی خرداد ماه
زمان: خرداد 1401
برگزار کننده: مجری ایران : شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

177 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1400
برگزار کننده: شرکت آینده اندیشان رادینا

پایان یافته
زمان: خرداد 1400
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

پایان یافته
زمان: فروردين 1400
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1400
برگزار کننده: نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس)

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1400
برگزار کننده: میوان

پایان یافته
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

پایان یافته
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: تلنت کوچ

پایان یافته
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: میوان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت رویدادهای نمایشگاهی مهر لیان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: برج میلاد

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت طرح و توسعه

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته