رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 13/03/1399
  • الثلاثاء 11/10/1441
  • Tuesday 02/06/2020
نمایشگاههای دسته بندی تیر ماه

42 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع

43 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

23 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت بين المللي بازرگاني و نمايشگاهي تهران با مجوز سازمان توسعه تجارت ايران و با همکاري شرکت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران

30 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

21 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

191 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: کیان فرتاک

19 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته

29 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مرآت تجارت سپاهان

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته