نمایشگاههای دسته بندی تیر ماه

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/11/1400
  • الأحد 20/06/1443
  • Sunday 23/01/2022
نمایشگاههای دسته بندی تیر ماه
زمان: تير 1401
برگزار کننده: شرکت Group Meshhadani ،نماینده انحصاری ایران: شرکت پارس رستاک

180 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: خرداد 1400
برگزار کننده: شرکت آینده اندیشان رادینا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1399
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان همدان

پایان یافته
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: تير 1400
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی

پایان یافته
زمان: تير 1399
برگزار کننده: مرکز نمایشگاهی میاندوآب

پایان یافته
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شركت رستاک پادویژن

پایان یافته
زمان: تير 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی مشهد

پایان یافته
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته

پایان یافته

24 روز مانده تا شروع