نمایشگاههای دسته بندی مرداد ماه

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 13/05/1399
  • الاثنين 14/12/1441
  • Monday 03/08/2020
نمایشگاههای دسته بندی مرداد ماه
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت راشا دیار پارس

پایان یافته

15 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی ارومیه

15 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی تبریز

پایان یافته
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

1 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت ایده پردازان طلوع طلایی آینده

8 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شیراز

6 روز مانده تا شروع

17 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

1 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده:

13 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

پایان یافته
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت اثنا اثر نوآور/اینوتکس

9 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: هیئت اتومبیل رانی کرمانشاه

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: انجمن آترواسکلروز ایران

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: ذهن نو

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: کاسپین تجارت نیکا اندیشان

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: به دبیرى: علیرضا تابش

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته