رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 05/02/1398
  • الخميس 20/08/1440
  • Thursday 25/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی مرداد ماه
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت سفیران حامی بین الملل

116 روز مانده تا شروع

97 روز مانده تا شروع

97 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

102 روز مانده تا شروع

88 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

89 روز مانده تا شروع

110 روز مانده تا شروع

95 روز مانده تا شروع

95 روز مانده تا شروع

108 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

102 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

119 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

104 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

96 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

96 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

89 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

89 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

117 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

103 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

103 روز مانده تا شروع