نمایشگاههای دسته بندی شهریور ماه

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/07/1399
  • الأربعاء 06/02/1442
  • Wednesday 23/09/2020
نمایشگاههای دسته بندی شهریور ماه

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه

پایان یافته
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت آرمان معاصر

48 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: مجتمع رسانه‌ای راه ‌و ساختمان

19 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: مرکز کار ایران

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی اهواز

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران با همکاری توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

پایان یافته