نمایشگاههای دسته بندی مهر ماه

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 13/05/1399
  • الاثنين 14/12/1441
  • Monday 03/08/2020
نمایشگاههای دسته بندی مهر ماه
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

56 روز مانده تا شروع

79 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

70 روز مانده تا شروع

50 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

70 روز مانده تا شروع

70 روز مانده تا شروع

71 روز مانده تا شروع

72 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

50 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

78 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: ستاد فناوری نانو

70 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت کیان فرتاک هستی

67 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مسووول برگزاری : آقای راد

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز توانبخشی تهران

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

پایان یافته

پایان یافته