رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی مهر ماه

51 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

66 روز مانده تا شروع

66 روز مانده تا شروع

59 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

44 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه بین المللی استان البرز

51 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

44 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

60 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

37 روز مانده تا شروع

45 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

37 روز مانده تا شروع

430 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری:خانم رحمت نژاد و خانم قلی پور

45 روز مانده تا شروع

56 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شركت مديريت رويداد و نمايشگاه رونق

53 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت رسا گفتمان صنعت بینش

38 روز مانده تا شروع