رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 26/07/1398
  • الجمعة 19/02/1441
  • Friday 18/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی مهر ماه
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مسووول برگزاری : آقای راد

پایان یافته

10 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز توانبخشی تهران

در حال برگزاری
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

در حال برگزاری

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران با همکاری توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: دبیرخانه نمایشگاه کار

پایان یافته

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان مازندران

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

70 روز مانده تا شروع