نمایشگاههای دسته بندی مهر ماه

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 03/08/1399
  • السبت 08/03/1442
  • Saturday 24/10/2020
نمایشگاههای دسته بندی مهر ماه

26 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر مجد

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی البرز

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

16 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

13 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: ستاد فناوری نانو

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت کیان فرتاک هستی

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت میلاد مبتکر شرق

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

پایان یافته

پایان یافته