رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 26/07/1398
  • الجمعة 19/02/1441
  • Friday 18/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی آبان ماه
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت اکسپودیا

32 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های تخته ارکان

17 روز مانده تا شروع

10 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز توانبخشی تهران

در حال برگزاری

25 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

5 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین‌ المللی پارس پگاه تجارت

19 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

32 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع

16 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

3 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان

6 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

46 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

17 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

17 روز مانده تا شروع