نمایشگاههای دسته بندی آبان ماه

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 05/07/1399
  • السبت 09/02/1442
  • Saturday 26/09/2020
نمایشگاههای دسته بندی آبان ماه
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت نواندیشان صنعت و تجارت سمن

45 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

33 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی البرز

51 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

47 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

47 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

49 روز مانده تا شروع

52 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت میوان

53 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

44 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

44 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی یاسوج

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نور مشکات یاس

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت اکسپودیا

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های تخته ارکان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز توانبخشی تهران

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استات گلستان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

پایان یافته