رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 31/05/1398
  • الخميس 21/12/1440
  • Thursday 22/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی آبان ماه

72 روز مانده تا شروع

73 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع

70 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

61 روز مانده تا شروع

61 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان

63 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

102 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

73 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

73 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

62 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه بین المللی استان البرز

81 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت طلایی نیک روش

69 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

71 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

78 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

68 روز مانده تا شروع

439 روز مانده تا شروع

439 روز مانده تا شروع

425 روز مانده تا شروع

62 روز مانده تا شروع