رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 26/07/1398
  • الجمعة 19/02/1441
  • Friday 18/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی آذر ماه
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

61 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: توانیر/وزارت نیرو - مجله ترانسفورماتور

53 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

51 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

51 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

60 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

53 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

32 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پارسیان هفتواد افق

59 روز مانده تا شروع

48 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

35 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

53 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شاندرمن شمال

59 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

45 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

46 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

46 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سنترال آسیا

33 روز مانده تا شروع

47 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: اتحادیه درودگران قزوین

38 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

56 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین الملی استان خوزستان/مسوول برگزاری آقای احمدی

37 روز مانده تا شروع