رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 31/05/1398
  • الخميس 21/12/1440
  • Thursday 22/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی آذر ماه
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

110 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شاندرمن شمال

116 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

103 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

103 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

103 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سنترال آسیا

90 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: اتحادیه درودگران قزوین

95 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

113 روز مانده تا شروع

94 روز مانده تا شروع

104 روز مانده تا شروع

103 روز مانده تا شروع

467 روز مانده تا شروع

460 روز مانده تا شروع

96 روز مانده تا شروع

455 روز مانده تا شروع

90 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

103 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

103 روز مانده تا شروع

105 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

115 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

110 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

103 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

96 روز مانده تا شروع