نمایشگاههای دسته بندی آذر ماه

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 07/09/1400
  • الأحد 23/04/1443
  • Sunday 28/11/2021
نمایشگاههای دسته بندی آذر ماه
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت مهر پژواک البرز

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس)

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت سامع پاد نوین

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خراسا جنوبی

پایان یافته