رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 24/09/1398
  • الأحد 18/04/1441
  • Sunday 15/12/2019
نمایشگاههای دسته بندی دی ماه
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت الوندکیان خلیج فارس

22 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: پیمانکار

23 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس

73 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

29 روز مانده تا شروع

40 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان مازندران

9 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

10 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

37 روز مانده تا شروع

375 روز مانده تا شروع

387 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

31 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی بندرعباس

72 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر

پایان یافته

12 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

26 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

16 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

9 روز مانده تا شروع