رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/08/1398
  • الأربعاء 24/02/1441
  • Wednesday 23/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی دی ماه
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

82 روز مانده تا شروع

92 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان مازندران

62 روز مانده تا شروع

63 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

64 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

89 روز مانده تا شروع

428 روز مانده تا شروع

440 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

83 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی بندرعباس

124 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر

20 روز مانده تا شروع

64 روز مانده تا شروع

78 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

78 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

69 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

62 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

69 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

61 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت طرح ساز گوهر

پایان یافته