رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 31/05/1398
  • الخميس 21/12/1440
  • Thursday 22/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی دی ماه

144 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

126 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

151 روز مانده تا شروع

490 روز مانده تا شروع

502 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

145 روز مانده تا شروع

126 روز مانده تا شروع

140 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

140 روز مانده تا شروع

143 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

131 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

124 روز مانده تا شروع

145 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

131 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

123 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت طرح ساز گوهر

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

145 روز مانده تا شروع

131 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

151 روز مانده تا شروع

144 روز مانده تا شروع

137 روز مانده تا شروع