رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 09/11/1398
  • الأربعاء 04/06/1441
  • Wednesday 29/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی بهمن ماه
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: گروه بین الملل فرازمان

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شقایق آبی

در حال برگزاری
زمان: دي 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: PRODEXPO 2020

12 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی البرز

در حال برگزاری

7 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان کرمان/ شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

1 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: انجمن افق نوین علم و فناوری

17 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مرکز ملی تحقیقات شوری

21 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

21 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان اصفهان

13 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان مازندران

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

پایان یافته

پایان یافته