نمایشگاههای دسته بندی بهمن ماه

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/02/1401
  • الثلاثاء 16/10/1443
  • Tuesday 17/05/2022
نمایشگاههای دسته بندی بهمن ماه
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

پایان یافته
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برتر ملل هیراد پارس آوین

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: شرکت مهر پژواک البرز

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: مجری ایران : شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: شرکت Group Arabian ،نماینده انحصاری ایران: شرکت پارس رستاک

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: شرکت تعاونی نمایشگاه استان اصفهان

پایان یافته
زمان: مرداد 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: سایانمای پارسیان

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: گروه Sharif ICT

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت سامع پاد نوین

پایان یافته
زمان: آبان 1401
برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

167 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: گروه بین الملل فرازمان

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شقایق آبی

پایان یافته