رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/04/1397
  • الجمعة 08/11/1439
  • Friday 20/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی برق
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

109 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: صنعت و بازرگانی

186 روز مانده تا شروع

200 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

127 روز مانده تا شروع

160 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

144 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

185 روز مانده تا شروع

پایان یافته

105 روز مانده تا شروع

227 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: ایران ترانسفو

88 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

79 روز مانده تا شروع

80 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت هفتواد

116 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته

26 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته