رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 08/11/1398
  • الثلاثاء 03/06/1441
  • Tuesday 28/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی برق
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

21 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: انجمن افق نوین علم و فناوری

18 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

28 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

76 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده:

142 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: برگزار کننده ای یافت نشد

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: راهکار تجارت مدیریت کوشا

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی نوژن راد

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان بوشهر

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

21 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت پارس اکسون شایان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته