رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 01/07/1397
  • الأحد 13/01/1440
  • Sunday 23/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی برق
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

32 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور استان آذربایجان غربی

61 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

151 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: صنعت و بازرگانی

121 روز مانده تا شروع

135 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

62 روز مانده تا شروع

95 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

79 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

120 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

40 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی نمایشگاهی النمر

15 روز مانده تا شروع

163 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: ایران ترانسفو

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

14 روز مانده تا شروع

16 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت هفتواد

51 روز مانده تا شروع

پایان یافته