رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 05/02/1397
  • الأربعاء 10/08/1439
  • Wednesday 25/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی برق

63 روز مانده تا شروع

191 روز مانده تا شروع

314 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

165 روز مانده تا شروع

167 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

76 روز مانده تا شروع

202 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

167 روز مانده تا شروع

113 روز مانده تا شروع

45 روز مانده تا شروع

45 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

41 روز مانده تا شروع

138 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع

55 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس

5 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه آزاد

پایان یافته

پایان یافته