رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 26/10/1397
  • الأربعاء 10/05/1440
  • Wednesday 16/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی برق

95 روز مانده تا شروع

125 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

36 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: صنعت و بازرگانی

6 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

پایان یافته

20 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان گیلان

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

1 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

5 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی نمایشگاهی النمر

پایان یافته

48 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: ایران ترانسفو

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای محمدیان

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت هفتواد

پایان یافته