رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 22/08/1397
  • الثلاثاء 05/03/1440
  • Tuesday 13/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی برق
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

189 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

100 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: صنعت و بازرگانی

70 روز مانده تا شروع

84 روز مانده تا شروع

43 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

28 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

70 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی نمایشگاهی النمر

پایان یافته

112 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: ایران ترانسفو

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت هفتواد

14 روز مانده تا شروع

پایان یافته