رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی برق
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

192 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

239 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده:

306 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

59 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

101 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

156 روز مانده تا شروع

157 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: برگزار کننده ای یافت نشد

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

75 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: راهکار تجارت مدیریت کوشا

44 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

31 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

51 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

115 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

39 روز مانده تا شروع

157 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت پارس اکسون

31 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته