رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 04/11/1396
  • الأربعاء 08/05/1439
  • Wednesday 24/01/2018
نمایشگاههای دسته بندی برق

136 روز مانده تا شروع

136 روز مانده تا شروع

99 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

69 روز مانده تا شروع

132 روز مانده تا شروع

229 روز مانده تا شروع

174 روز مانده تا شروع

27 روز مانده تا شروع

146 روز مانده تا شروع

132 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس

96 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه آزاد

8 روز مانده تا شروع

43 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

41 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته