رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 29/01/1398
  • الخميس 13/08/1440
  • Thursday 18/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی کیف و کفش

41 روز مانده تا شروع

104 روز مانده تا شروع

104 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

325 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

327 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

150 روز مانده تا شروع

98 روز مانده تا شروع

291 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت تراشه صنعت هزاره سوم

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی/ گروه یونیک متد

9 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف استان قزوین

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

312 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

48 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

307 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

پایان یافته