رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 28/11/1397
  • الأحد 12/06/1440
  • Sunday 17/02/2019
نمایشگاههای دسته بندی کیف و کفش
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

14 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

372 روز مانده تا شروع

66 روز مانده تا شروع

108 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

21 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

9 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

19 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

19 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

7 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

18 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران

12 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

13 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت آروین مهر فجر

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

19 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

17 روز مانده تا شروع