رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 30/01/1398
  • الجمعة 14/08/1440
  • Friday 19/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی اشتغال
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

187 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

129 روز مانده تا شروع

90 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان

202 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: زینو تجارت کاوه

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ایران

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

242 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان همدان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: پیمانکار شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

11 روز مانده تا شروع