رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی اشتغال
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری:خانم رحمت نژاد و خانم قلی پور

45 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

30 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

129 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

87 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی روناش

37 روز مانده تا شروع

140 روز مانده تا شروع

140 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نیک اقتصاد آرتمن

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: کنسرسیوم آوای موفق و شرکت صنایع نمایشگاهی هم آوا تجهیز

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

پایان یافته

150 روز مانده تا شروع

117 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

122 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

75 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

45 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

7 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته