رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 23/09/1398
  • السبت 17/04/1441
  • Saturday 14/12/2019
نمایشگاههای دسته بندی شیرینی و شکلات
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

32 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران با همکاری توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته

30 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

2 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف

87 روز مانده تا شروع

45 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت ماندگار تجارت شیرین

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت کار آفرین آتیه روشن

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه

70 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته

58 روز مانده تا شروع