رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 29/01/1398
  • الخميس 13/08/1440
  • Thursday 18/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی شیرینی و شکلات
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

242 روز مانده تا شروع

240 روز مانده تا شروع

208 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

327 روز مانده تا شروع

278 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

244 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

148 روز مانده تا شروع

148 روز مانده تا شروع

310 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه

310 روز مانده تا شروع

173 روز مانده تا شروع

297 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته

326 روز مانده تا شروع

285 روز مانده تا شروع

208 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

180 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

322 روز مانده تا شروع