رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی شیرینی و شکلات
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

159 روز مانده تا شروع

208 روز مانده تا شروع

200 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

167 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

172 روز مانده تا شروع

170 روز مانده تا شروع

170 روز مانده تا شروع

138 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

257 روز مانده تا شروع

208 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

174 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

78 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت ماندگار تجارت شیرین

78 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت کار آفرین آتیه روشن

48 روز مانده تا شروع

240 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه

240 روز مانده تا شروع

103 روز مانده تا شروع

227 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته