رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 28/11/1397
  • الأحد 12/06/1440
  • Sunday 17/02/2019
نمایشگاههای دسته بندی شیرینی و شکلات

پایان یافته

386 روز مانده تا شروع

345 روز مانده تا شروع

268 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

240 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

382 روز مانده تا شروع

291 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی ماندگار تجارت شیرین

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

22 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی

8 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکار یگانه

3 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکار یگانه

3 روز مانده تا شروع