رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی شیرینی و شکلات
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

108 روز مانده تا شروع

157 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

115 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

121 روز مانده تا شروع

119 روز مانده تا شروع

119 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت لاوین توسعه بیات

87 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

206 روز مانده تا شروع

157 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

123 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

27 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت ماندگار تجارت شیرین

27 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت کار آفرین آتیه روشن

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه

189 روز مانده تا شروع

52 روز مانده تا شروع

176 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته