رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 26/07/1398
  • الجمعة 19/02/1441
  • Friday 18/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی شیرینی و شکلات
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی ارومیه

89 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران با همکاری توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

46 روز مانده تا شروع

87 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

53 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

59 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: .

25 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف

144 روز مانده تا شروع

101 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

57 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت ماندگار تجارت شیرین

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت کار آفرین آتیه روشن

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه

127 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته

114 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته