رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 26/07/1398
  • الجمعة 19/02/1441
  • Friday 18/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 2019
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

61 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت اکسپودیا

32 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش

44 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت تراشه صنعت هزاره سوم

پایان یافته

12 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی الوند کیان خلیج فارس

92 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مسووول برگزاری : آقای راد

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی شریف

66 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: توانیر/وزارت نیرو - مجله ترانسفورماتور

53 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های تخته ارکان

17 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: فراز تجارت توسکا

46 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

51 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت آتی ساز فناوری فرا رو صنعت

58 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران با همکاری توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

پایان یافته