رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 28/11/1397
  • الأحد 12/06/1440
  • Sunday 17/02/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 2019
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: ICC/مسوول برگزاری: آقای لشکری

58 روز مانده تا شروع

128 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژ های نمایشگاهی / مسوول برگزاری: خانم میرنژاد

56 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

4 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ایران

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

57 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

16 روز مانده تا شروع

66 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان بوشهر

3 روز مانده تا شروع

پایان یافته

212 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

64 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

38 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

36 روز مانده تا شروع

115 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: IFP GROUP/مسوول برگزاری: حسین زاده

71 روز مانده تا شروع

16 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت pyramids

114 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

64 روز مانده تا شروع