رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 2019

129 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع

152 روز مانده تا شروع

95 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع

55 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مرآت تجارت سپاهان

در حال برگزاری

در حال برگزاری

61 روز مانده تا شروع

236 روز مانده تا شروع

95 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت رسا گفتمان صنعت بینش

89 روز مانده تا شروع

89 روز مانده تا شروع

پایان یافته

75 روز مانده تا شروع

130 روز مانده تا شروع

153 روز مانده تا شروع

146 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

95 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

62 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ

103 روز مانده تا شروع