رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 24/09/1398
  • الأحد 18/04/1441
  • Sunday 15/12/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 2019
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت پیام نگاران فاطر

1 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

1 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: مؤسسه سپهر شهر نقشینه

3 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: اداره کل ارشاد اسلامی استان کرمان

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت الوندکیان خلیج فارس

22 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: پیمانکار

23 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد نما گران جم( اکسپو دیا)

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: انجمن ارگانیک ایران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی یاسوج

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

50 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت پیام نگاران فاطر

36 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران با همکاری ارگان‌های دریایی

18 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

4 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت اکسپودیا

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش

1 روز مانده تا شروع