رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 07/11/1398
  • الاثنين 02/06/1441
  • Monday 27/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 2020
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: گروه بین الملل فرازمان

21 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

79 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

166 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

148 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چکاوک

28 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

2 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شقایق آبی

1 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

227 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی - شرکت برتر ملل

122 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

72 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: برگزارکننده شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

22 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

61 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی - بین المللی آرک

124 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی - بین المللی آرک

124 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی - بین المللی آرک

124 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی - بین المللی آرک

109 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته