نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 2020

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/11/1400
  • الأحد 20/06/1443
  • Sunday 23/01/2022
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 2020
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1399
برگزار کننده: معاونت حفاظت و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، با همکاری شهرداری منطقه یک تهران و مجتمع رسانه‌ای راه و ساختمان

پایان یافته
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت سامع پاد نوین

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: بهبودتجهیز بهین اندیش

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت میوان

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر مجد

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: توسعه رویدادهای نمایشگاهی وتجاری

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته
زمان: دي 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راشا دیار پارس

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

پایان یافته