رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 26/07/1398
  • الجمعة 19/02/1441
  • Friday 18/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 2020
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و شرکت آریاراد شریف

129 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و شرکت آریاراد شریف

129 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: گروه اوژن

134 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

164 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی ارومیه

89 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش

108 روز مانده تا شروع

179 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت pyramids

171 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع

130 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

326 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

152 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

143 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

177 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع

151 روز مانده تا شروع

241 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع

123 روز مانده تا شروع

138 روز مانده تا شروع

398 روز مانده تا شروع

102 روز مانده تا شروع

151 روز مانده تا شروع