رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 26/08/1398
  • الأحد 20/03/1441
  • Sunday 17/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 2020
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس

48 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس

119 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

54 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

77 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت پیام نگاران فاطر

64 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی شریف

36 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و شرکت آریاراد شریف

99 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و شرکت آریاراد شریف

99 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: گروه اوژن

104 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

134 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی ارومیه

59 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش

79 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت pyramids

141 روز مانده تا شروع

86 روز مانده تا شروع

100 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

296 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

122 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

113 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

148 روز مانده تا شروع

86 روز مانده تا شروع

121 روز مانده تا شروع

212 روز مانده تا شروع