نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 2020

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 17/05/1399
  • الجمعة 18/12/1441
  • Friday 07/08/2020
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 2020

66 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

99 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

116 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین الملی استان خوزستان

116 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین الملی استان خوزستان

107 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی ارومیه

11 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: آی تی اف گروپ با همکاری شرکت پارس پگاه تجارت

13 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

32 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

41 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع

89 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی تبریز

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان

95 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان

27 روز مانده تا شروع

102 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه

27 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

66 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

پایان یافته
زمان: تير 1399
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان همدان

پایان یافته
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت ایده پردازان طلوع طلایی آینده

4 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

74 روز مانده تا شروع