رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 09/01/1399
  • السبت 04/08/1441
  • Saturday 28/03/2020
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 99

39 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

40 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

100 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: شرکت اثنا اثر نوآور/اینوتکس

40 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

30 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: مرکز کار ایران

23 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

23 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خزراوراسیا

17 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی شریف خاورمیانه

22 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی شریف خاورمیانه

22 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: میوان

67 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

18 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

105 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

87 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شقایق آبی

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

165 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی - شرکت برتر ملل

60 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی - شرکت برتر ملل

60 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

10 روز مانده تا شروع