رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 01/12/1396
  • الثلاثاء 05/06/1439
  • Tuesday 20/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی فرهنگی
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران/شرکت پارسان

12 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: برگزار کننده گروه بین الملل فرازمان

1 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: موزه فرش

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران

10 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آفتاب

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: انجمن صنفی برگزار کنندگان نمایشگاههای بین المللی ایران اجراء توسط گروه تجارت و اطلاعات کوشا

2 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

در حال برگزاری

7 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته

17 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: کانون یادگیری فردا(کیف کو)

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

64 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

72 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

50 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت آوای هنرور مادستان

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته