رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی فرهنگی
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

9 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

31 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

در حال برگزاری
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

88 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

90 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان لرستان

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: فرهنگسرای ایثار

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

45 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی بندرعباس

12 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بندعباس با همکاری انجمن ملی خرمای هرمزگان

12 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کانون فرهنگی تربیتی قدس

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: TIBF

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارک شهید چمران باغ گلها

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

64 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای محسنچیان

پایان یافته

48 روز مانده تا شروع

پایان یافته