رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی فرهنگی
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت یاسین مهرورزان جوان

در حال برگزاری
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مجتمع هارمونیک سنتر

8 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی استانداری چهارمحال و بختیاری

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

148 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: موسسه نشرآوران

8 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

106 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

14 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

149 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: دانشگاه علم وصنعت ایران موسسه بین المللی مهد پژوهش ره پویان حقیقت

57 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

در حال برگزاری

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

41 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

22 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته