رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی فرهنگی
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

13 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

219 روز مانده تا شروع

153 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

204 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

149 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

96 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

112 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

123 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

153 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

108 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

202 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

93 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

202 روز مانده تا شروع

151 روز مانده تا شروع

139 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

116 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

در حال برگزاری

88 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

44 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

216 روز مانده تا شروع