رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 27/05/1398
  • الأحد 17/12/1440
  • Sunday 18/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی فرهنگی

156 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

121 روز مانده تا شروع

139 روز مانده تا شروع

73 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: برج میلاد

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: کنسرسیوم آوای موفق و شرکت صنایع نمایشگاهی هم آوا تجهیز

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

120 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

76 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

50 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

181 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

43 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

121 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

120 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

65 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

106 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

74 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت سفیران حامی بین الملل

183 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

127 روز مانده تا شروع