نمایشگاههای دسته بندی پلیمر

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 03/08/1399
  • السبت 08/03/1442
  • Saturday 24/10/2020
نمایشگاههای دسته بندی پلیمر
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

21 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی شریف

پایان یافته