نمایشگاههای دسته بندی پلیمر

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 07/09/1400
  • الأحد 23/04/1443
  • Sunday 28/11/2021
نمایشگاههای دسته بندی پلیمر
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: شرکت نمانگر

7 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

در حال برگزاری
زمان: آبان 1400
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی شریف

پایان یافته