نمایشگاههای دسته بندی دریایی و دریانوردی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 25/05/1399
  • السبت 26/12/1441
  • Saturday 15/08/2020
نمایشگاههای دسته بندی دریایی و دریانوردی
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: آی تی اف گروپ با همکاری شرکت پارس پگاه تجارت

6 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

24 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران با همکاری ارگان‌های دریایی

پایان یافته