نمایشگاههای دسته بندی طبی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/02/1401
  • الثلاثاء 16/10/1443
  • Tuesday 17/05/2022
نمایشگاههای دسته بندی طبی

21 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: مجری ایران : شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: شهريور 1400
برگزار کننده: شرکت IFP Group- مجری: پاویون ایران توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: آبان 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: شرکت تعاونی نمایشگاه استان اصفهان

پایان یافته

7 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1401
برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

40 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1401
برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

40 روز مانده تا شروع