رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 30/10/1398
  • الاثنين 25/05/1441
  • Monday 20/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی بین المللی
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

29 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

10 روز مانده تا شروع