نمایشگاههای دسته بندی بین المللی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 13/09/1399
  • الخميس 18/04/1442
  • Thursday 03/12/2020
نمایشگاههای دسته بندی بین المللی
زمان: شهريور 1400
برگزار کننده: شرکت میوان

278 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

5 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: بهبودتجهیز بهین اندیش

پایان یافته

22 روز مانده تا شروع

167 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آریانا

71 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه رویدادهای نمایشگاهی وتجاری

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت ملی نفت ایران

پایان یافته
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: مرکز کار ایران

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

پایان یافته