رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 14/01/1399
  • الخميس 09/08/1441
  • Thursday 02/04/2020
نمایشگاههای دسته بندی بین المللی

90 روز مانده تا شروع

68 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

25 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: مرکز کار ایران

18 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

18 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

پایان یافته