نمایشگاههای دسته بندی بین المللی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 07/12/1399
  • الخميس 14/07/1442
  • Thursday 25/02/2021
نمایشگاههای دسته بندی بین المللی
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شَرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شرکت پارس رستاک

13 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: دي 1399
برگزار کننده: وزارت نیرو

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1400
برگزار کننده: شرکت میوان

194 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: بهبودتجهیز بهین اندیش

پایان یافته
زمان: دي 1399
برگزار کننده: شرکت آوین افراز

پایان یافته

83 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آریانا

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه رویدادهای نمایشگاهی وتجاری

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

پایان یافته

پایان یافته