نمایشگاههای دسته بندی سلامت

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 19/04/1399
  • الخميس 19/11/1441
  • Thursday 09/07/2020
نمایشگاههای دسته بندی سلامت
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

75 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

پایان یافته
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

درحال برگزاری

پایان یافته