نمایشگاههای دسته بندی تهران

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 30/06/1399
  • الأحد 03/02/1442
  • Sunday 20/09/2020
نمایشگاههای دسته بندی تهران
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

38 روز مانده تا شروع

79 روز مانده تا شروع

87 روز مانده تا شروع

87 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: راهکار تجارت مدیریت کوشا

38 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

8 روز مانده تا شروع

31 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

55 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

71 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

47 روز مانده تا شروع

55 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

6 روز مانده تا شروع