نمایشگاههای دسته بندی اصفهان

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 02/11/1399
  • الخميس 08/06/1442
  • Thursday 21/01/2021
نمایشگاههای دسته بندی اصفهان
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرین آتیه روشن

13 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: سایانمای پارسیان

4 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رايانه ای استان اصفهان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

پایان یافته