نمایشگاههای دسته بندی اصفهان

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 09/08/1399
  • الجمعة 14/03/1442
  • Friday 30/10/2020
نمایشگاههای دسته بندی اصفهان
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

43 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رايانه ای استان اصفهان

در حال برگزاری

پایان یافته

34 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

5 روز مانده تا شروع