نمایشگاههای دسته بندی اصفهان

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 07/09/1400
  • الأحد 23/04/1443
  • Sunday 28/11/2021
نمایشگاههای دسته بندی اصفهان

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: شرکت تعاونی نمایشگاه استان اصفهان

64 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرین آتیه روشن

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: سایانمای پارسیان

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رايانه ای استان اصفهان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: شرکت تعاونی نمایشگاه استان اصفهان

15 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: شرکت تعاونی نمایشگاه استان اصفهان

15 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

پایان یافته

پایان یافته