نمایشگاههای دسته بندی اصفهان

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/02/1401
  • الثلاثاء 16/10/1443
  • Tuesday 17/05/2022
نمایشگاههای دسته بندی اصفهان
زمان: ارديبهشت 1401
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1401
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

پایان یافته

30 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: شرکت تعاونی نمایشگاه استان اصفهان

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرین آتیه روشن

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: سایانمای پارسیان

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رايانه ای استان اصفهان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: شرکت تعاونی نمایشگاه استان اصفهان

پایان یافته
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: شرکت تعاونی نمایشگاه استان اصفهان

پایان یافته
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

پایان یافته
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت مهراس پیشگام صدرا

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

پایان یافته

پایان یافته