نمایشگاههای دسته بندی اصفهان

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 25/05/1399
  • السبت 26/12/1441
  • Saturday 15/08/2020
نمایشگاههای دسته بندی اصفهان
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

119 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

55 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رايانه ای استان اصفهان

74 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع

110 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

81 روز مانده تا شروع