رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/08/1397
  • الأربعاء 14/02/1440
  • Wednesday 24/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی صنایع دستی
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازه اسپادانا

در حال برگزاری

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

34 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

18 روز مانده تا شروع

80 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی درسا نقش پارسی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

82 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

26 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

7 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

105 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

135 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

13 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: سفیران

96 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت سامان گستر

57 روز مانده تا شروع

39 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

پایان یافته

38 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

118 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع