رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 29/01/1398
  • الخميس 13/08/1440
  • Thursday 18/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی صنایع دستی

41 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت سفیران حامی بین الملل

305 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

249 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت سفیران حامی بین الملل

123 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت جلوه گستر افق آینده

53 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: آقای سرلک

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

255 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

319 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

195 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

307 روز مانده تا شروع

270 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت سورنا پیشرو الوند

در حال برگزاری

172 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

131 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

4 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

138 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

53 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

156 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

103 روز مانده تا شروع