رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 23/09/1397
  • الجمعة 06/04/1440
  • Friday 14/12/2018
نمایشگاههای دسته بندی صنایع دستی
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کانون فرهنگی تربیتی قدس

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

2 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان

در حال برگزاری

105 روز مانده تا شروع

89 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازه اسپادانا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی استان گلستان

پایان یافته

29 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی درسا نقش پارسی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

31 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه های دائمی استان البرز

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: .

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

54 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

84 روز مانده تا شروع