رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 01/08/1396
  • الاثنين 03/02/1439
  • Monday 23/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی صنایع دستی

7 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

77 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

126 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

34 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

91 روز مانده تا شروع

پایان یافته

48 روز مانده تا شروع

پایان یافته

111 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته