رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 02/12/1397
  • الخميس 16/06/1440
  • Thursday 21/02/2019
نمایشگاههای دسته بندی صنایع دستی
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت مهرپاد

12 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژ های نمایشگاهی / مسوول برگزاری: خانم میرنژاد

52 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

60 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی

12 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین

18 روز مانده تا شروع

382 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

368 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

299 روز مانده تا شروع

172 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

60 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان بوشهر

در حال برگزاری

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آرکا رابین ماهان

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان لرستان

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کانون فرهنگی تربیتی قدس

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان

پایان یافته

36 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع