رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 02/01/1397
  • الخميس 06/07/1439
  • Thursday 22/03/2018
نمایشگاههای دسته بندی صنایع دستی
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: پیمانکار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس

354 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

354 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پیمانکار

268 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: مجموعه شهر کتاب ابن سینا

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آفتاب و شرکت توسعه تجارت

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

103 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی مشهد

2 روز مانده تا شروع

144 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: موزه فرش

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آفتاب

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت های آوای موفق ایرانیان و هم آوا تجهیز

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

پایان یافته