رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/10/1396
  • الأربعاء 01/05/1439
  • Wednesday 17/01/2018
نمایشگاههای دسته بندی صنایع دستی
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت های آوای موفق ایرانیان و هم آوا تجهیز

48 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت تعاونی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: رهام گیتا پارسی

پایان یافته

49 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

27 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: مهرگان نوین

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: امور بانوان استانداری اردبیل

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

40 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته