رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی صنایع دستی

4 روز مانده تا شروع

242 روز مانده تا شروع

196 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

237 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: لاوین توسعه بیات

88 روز مانده تا شروع

201 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

171 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

159 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

144 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

51 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

242 روز مانده تا شروع

214 روز مانده تا شروع

208 روز مانده تا شروع

208 روز مانده تا شروع

191 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت رویدادهای نمایشگاهی مهر لیان

پایان یافته

125 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

38 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

31 روز مانده تا شروع

49 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

102 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

45 روز مانده تا شروع