نمایشگاههای دسته بندی صنایع دستی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 07/11/1400
  • الخميس 24/06/1443
  • Thursday 27/01/2022
نمایشگاههای دسته بندی صنایع دستی
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

2 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1400
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

پایان یافته
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

پایان یافته
زمان: اسفند 1400
برگزار کننده: شرکت توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری

29 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1400
برگزار کننده: شرکت مهر پژواک البرز

25 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: شرکت مهر پژواک البرز

در حال برگزاری
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت آرتانمانگر اردبیل

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1400
برگزار کننده: شرکت ماندگار تجارت شیرین

پایان یافته
زمان: خرداد 1400
برگزار کننده: شرکت آینده اندیشان رادینا

پایان یافته
زمان: فروردين 1400
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

پایان یافته

2 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: شرکت تعاونی نمایشگاه استان اصفهان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1400
برگزار کننده: تجارت پیشگان راه آرمان

29 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

پایان یافته