رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 04/04/1397
  • الاثنين 12/10/1439
  • Monday 25/06/2018
نمایشگاههای دسته بندی صنایع دستی
زمان: تير 1397
برگزار کننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

256 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

157 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: سفیران

217 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

149 روز مانده تا شروع

161 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

21 روز مانده تا شروع

111 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

239 روز مانده تا شروع

203 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده:

57 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده:

49 روز مانده تا شروع

212 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

36 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده:

56 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: سفیران

63 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته