نمایشگاههای دسته بندی شیراز

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/11/1400
  • الأحد 20/06/1443
  • Sunday 23/01/2022
نمایشگاههای دسته بندی شیراز
زمان: ارديبهشت 1400
برگزار کننده: مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

پایان یافته
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت راشا دیار پارس

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

پایان یافته
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت پيشرو مبتكران چيستا

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: برساز رویداد پارس

9 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت پيشرو مبتكران چيستا

پایان یافته