رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی دکوراسیون و تزیینات
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آرتا نمانگر اردبیل

75 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: آرمان تجارت

در حال برگزاری

110 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت مهرکوثر

53 روز مانده تا شروع

140 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت نماسامانه پارسیان

در حال برگزاری

4 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم رنجبری زاد

4 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت سروش پاسارگاد شرق

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی بندرعباس

34 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی بندرعباس

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

10 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

69 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

46 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

32 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

32 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته