رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی دکوراسیون و تزیینات
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

118 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های البرز

20 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکار یگانه

56 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

76 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع

پایان یافته

55 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

118 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

76 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکاریگانه / مدیر پروژه:آقای آجیلیان

پایان یافته

133 روز مانده تا شروع

95 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

18 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

147 روز مانده تا شروع

118 روز مانده تا شروع

134 روز مانده تا شروع

131 روز مانده تا شروع

167 روز مانده تا شروع