رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی دکوراسیون و تزیینات
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

100 روز مانده تا شروع

521 روز مانده تا شروع

204 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته

196 روز مانده تا شروع

پایان یافته

50 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

70 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

183 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

113 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

105 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

162 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

29 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان قم

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

204 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

203 روز مانده تا شروع

176 روز مانده تا شروع

155 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

پایان یافته

106 روز مانده تا شروع