رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی دکوراسیون و تزیینات
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

146 روز مانده تا شروع

90 روز مانده تا شروع

117 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

195 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

139 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: کارآفرینان تجارت

49 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکاریگانه / مدیر پروژه:آقای آجیلیان

8 روز مانده تا شروع

196 روز مانده تا شروع

158 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

19 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

7 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

210 روز مانده تا شروع

181 روز مانده تا شروع

197 روز مانده تا شروع

193 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: راه رشد آسیایی

پایان یافته

168 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: راه رشد آسیا

پایان یافته

در حال برگزاری