رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی دکوراسیون و تزیینات

172 روز مانده تا شروع

342 روز مانده تا شروع

152 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

45 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

19 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نور برکات آسمان و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

پایان یافته

34 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع

236 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع

118 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

5 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های البرز

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکار یگانه

پایان یافته

پایان یافته