رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی دکوراسیون و تزیینات
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

12 روز مانده تا شروع

43 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

123 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: اتحادیه درودگران قزوین

92 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

52 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

66 روز مانده تا شروع

487 روز مانده تا شروع

170 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته

162 روز مانده تا شروع

پایان یافته

16 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

36 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

149 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

79 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

71 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

128 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان قم

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

170 روز مانده تا شروع