رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 18/09/1398
  • الاثنين 12/04/1441
  • Monday 09/12/2019
نمایشگاههای دسته بندی دکوراسیون و تزیینات
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

43 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

33 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان قم

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

64 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

63 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

36 روز مانده تا شروع

43 روز مانده تا شروع

55 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

پایان یافته

22 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان لرستان

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خرم آباد

پایان یافته

پایان یافته

9 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

درحال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته