رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی دکوراسیون و تزیینات
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

149 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: اتحادیه درودگران قزوین

141 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت سورنا پیشرو الوند

1 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت سورنا پیشرو الوند

1 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: اتحادیه درودگران مرکز استان قزوین

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

127 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

99 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته

172 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

85 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

149 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

156 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

79 روز مانده تا شروع

176 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

134 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

پایان یافته

67 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت کار آفرین آتیه روشن

پایان یافته