رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 03/11/1398
  • الخميس 28/05/1441
  • Thursday 23/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی دکوراسیون و تزیینات
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

5 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

5 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی الوند کیان خلیج فارس

25 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت کار آفرین آتیه روشن

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی اراک

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت کاسپین تجارت

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان مرکزی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته