رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 06/11/1398
  • الأحد 01/06/1441
  • Sunday 26/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی دکوراسیون و تزیینات
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

پایان یافته

پایان یافته

43 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت فن‌آوران توسعه آناهیتا

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته

8 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: خانم فتح زاده ۰۹۱۴۱۸۳۷۶۱۰

1 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: خانم محبوبی ۰۹۹۰۷۵۲۱۳۱۸

1 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم فتح زاده، خانم محبوبی، خانم محمدزاده

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی هرمزگان

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته